II SA/Po 597/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

II SA/Po 597/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2801842

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 października 2017 r. II SA/Po 597/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy.

Sędziowie WSA: Edyta Podrazik, Danuta Rzyminiak-Owczarczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2017 r. sprawy ze skargi P. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) 2017 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.