II SA/Po 293/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2998230

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 września 2018 r. II SA/Po 293/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy (spr.).

Sędziowie WSA: Tomasz Świstak, Asesor Jan Szuma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2018 r. sprawy ze skargi J. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.