II SA/Po 1192/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

II SA/Po 1192/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2825130

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2015 r. II SA/Po 1192/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy (spr.).

Sędziowie WSA: Jakub Zieliński, Tomasz Świstak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Wojewody z dnia (...) września 2014 r. Nr (...) w przedmiocie statusu bezrobotnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.