II SA/Op 571/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807428

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 lutego 2016 r. II SA/Op 571/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Cisyk.

Sędziowie WSA: Ewa Janowska (spr.), Elżbieta Naumowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2016 r. sprawy ze skargi Z. Ż. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 22 października 2015 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.