II SA/Op 373/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3004097

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 15 listopada 2018 r. II SA/Op 373/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska-spr.

Sędziowie WSA: Krzysztof Bogusz, Daria Sachanbińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2018 r. sprawy ze skargi k.c. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z dnia 28 czerwca 2018 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.