II SA/Op 264/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871086

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 października 2013 r. II SA/Op 264/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Jeżewska.

Sędziowie WSA: Elżbieta Kmiecik Ewa Janowska-spr.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 października 2013 r. sprawy ze skargi A. J. i J. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 lutego 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie nabycia nieruchomości oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.