II SA/Op 219/20, Upoważnienie ustawowe niespełniające wymogów art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Objęcie regulacjami rozporządzenia materii ustawowej, skutkujące naruszeniem podstawowych wolności i praw jednostki. Oparcie decyzji organów inspekcji sanitarnej na notatce urzędowej Policji bez prowadzenia postępowania dowodowego. Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej bez rozważenia warunków osobistych strony, na którą jest nakładana kara. Obligatoryjne umorzenie postępowania administracyjnego na podstawie art. 145 § 3 p.p.s.a. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3093916

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.