II SA/Ol 777/20, Przesłanki zwolnienia krewnych z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

II SA/Ol 777/20, Przesłanki zwolnienia krewnych z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3172356

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.