Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835867

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 2 września 2015 r.
II SA/Ol 624/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Glabas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Spółka z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.