II SA/Ol 473/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3141607

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 października 2019 r. II SA/Ol 473/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Glabas.

Sędziowie WSA: Katarzyna Matczak, Piotr Chybicki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 października 2019 r. sprawy ze skarg: R. C. i A. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.