II SA/Ol 364/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807400

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 marca 2016 r. II SA/Ol 364/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Spółka z o.o. (obecnie Syndyka Masy Upadłości - A. Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą) na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w części dotyczącej punktu gier na automatach o niskich wygranych postanawia podjąć postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.