II SA/Ol 354/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie - OpenLEX

II SA/Ol 354/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2794992

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 13 czerwca 2017 r. II SA/Ol 354/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński.

Sędziowie WSA: Ewa Osipuk (spr.), Piotr Chybicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2017 r. sprawy ze skargi A. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "(...)" nr "(...)" w przedmiocie usług opiekuńczych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.