II SA/Ol 1179/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871032

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 2 września 2013 r. II SA/Ol 1179/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janina Kosowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 września 2013 r. sprawy ze skargi Spółki A na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.