II SA/Lu 708/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - OpenLEX

II SA/Lu 708/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2822176

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 listopada 2016 r. II SA/Lu 708/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sędziowie: WSA Joanna Cylc-Malec (spr.), NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 24 listopada 2016 r. sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.