II SA/Lu 599/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - OpenLEX

II SA/Lu 599/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802095

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 października 2017 r. II SA/Lu 599/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sędziowie: WSA Joanna Cylc-Malec (spr.), NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 24 października 2017 r. sprawy ze skargi S. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.