II SA/Lu 434/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - OpenLEX

II SA/Lu 434/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802168

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 października 2017 r. II SA/Lu 434/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sędziowie NSA: Grażyna Pawlos-Janusz (spr.), Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 października 2017 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.