II SA/Lu 41/22, Bonifikata opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Wyrok... - OpenLEX

II SA/Lu 41/22, Bonifikata opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3363022

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.