Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897859

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 10 maja 2011 r.
II SA/Lu 203/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński.

Sędziowie: WSA Joanna Cylc-Malec, NSA Krystyna Sidor (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 maja 2011 r. sprawy ze skargi S. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.