II SA/Lu 1227/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - OpenLEX

II SA/Lu 1227/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2791500

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2017 r. II SA/Lu 1227/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja (spr.).

Sędziowie WSA: Joanna Cylc-Malec, Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2017 r. sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.