II SA/Łd 868/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - OpenLEX

II SA/Łd 868/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2804208

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 grudnia 2017 r. II SA/Łd 868/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sędziowie WSA: Joanna Sekunda-Lenczewska, Magdalena Sieniuć (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi M. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uznającej świadczenia alimentacyjne za nienależnie pobrane i zobowiązującej do ich zwrotu - oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.