II SA/Łd 737/14, Rozumienie pojęcia „nieruchomość” w odniesieniu do nieruchomości przed podziałem i po podziale. - Wyrok... - OpenLEX

II SA/Łd 737/14, Rozumienie pojęcia „nieruchomość” w odniesieniu do nieruchomości przed podziałem i po podziale. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1635103

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.