II SA/Łd 71/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809961

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2016 r. II SA/Łd 71/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka.

Sędziowie WSA: Czesława Nowak-Kolczyńska (spr.), Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi K. G. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...) znak: (...) w przedmiocie projektu budowlanego zamiennego - oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.