Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2856939

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 27 listopada 2014 r.
II SA/Łd 683/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Zbrojewski.

Sędziowie: WSA Renata Kubot-Szustowska, NSA Anna Stępień (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2014 r. sprawy ze skargi Gminy Miasta Ł. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...) znak: (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku wyłączenia budynku z użytkowania oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.