II SA/Łd 667/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2418754

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 listopada 2016 r. II SA/Łd 667/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sędziowie WSA: Renata Kubot-Szustowska, Barbara Rymaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2016 r. sprawy ze skargi A. S. i A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.