II SA/Łd 630/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - OpenLEX

II SA/Łd 630/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2803452

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 listopada 2017 r. II SA/Łd 630/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rymaszewska.

Sędziowie: WSA Arkadiusz Blewązka (spr.), NSA Anna Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2017 r. sprawy ze skargi E. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (... ) nr (...) w przedmiocie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.