II SA/Łd 573/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - OpenLEX

II SA/Łd 573/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2822307

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 listopada 2016 r. II SA/Łd 573/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski (spr.).

Sędziowie WSA: Jolanta Rosińska, Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2016 r. sprawy ze skargi U. D. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Powiatu (...) (...) grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie II SAB/Łd 56/15 w przedmiocie bezczynności organu dotyczącej przydomowej oczyszczalni ścieków - oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.