II SA/Łd 264/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2995654

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 lipca 2018 r. II SA/Łd 264/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sędziowie WSA: Joanna Sekunda-Lenczewska, Magdalena Sieniuć (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2018 r. sprawy ze skargi J. N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.