II SA/Łd 23/20, Zasady ponoszenia kosztów przy dostępie do informacji publicznej. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego... - OpenLEX

II SA/Łd 23/20, Zasady ponoszenia kosztów przy dostępie do informacji publicznej. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3008765

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.