II SA/Kr 96/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2809973

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2016 r. II SA/Kr 96/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda.

Sędziowie WSA: Kazimierz Bandarzewski Agnieszka Nawara-Dubiel (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi W. W. na decyzję Nr (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 25 listopada 2015 r. znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.