II SA/Kr 74/23, Przepisy art. 40 ust. 1 i art. 49 ust. 1 ustawy jako podstawy prawne odrębnych środków do zastosowania w sytuacji stwierdzonych nieprawidłowości w stanie zachowania zabytku. Cel przedmiot i tryb wydania zaleceń pokontrolnych (art. 40 ust. 1 ustawy) - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3519336

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.