II SA/Kr 550/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

II SA/Kr 550/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2796621

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 lipca 2017 r. II SA/Kr 550/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Darmoń (spr.).

Sędziowie: NSA Joanna Tuszyńska, WSA Małgorzata Łoboz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2017 r. sprawy ze skargi D.P. i J.P. na decyzję nr (...) (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 28 lutego 2017 r., znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.