II SA/Kr 399/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

II SA/Kr 399/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2794926

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 czerwca 2017 r. II SA/Kr 399/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Łomnicka.

Sędziowie WSA: Mirosław Bator Tadeusz Kiełkowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 13 czerwca 2017 r. sprawy ze skargi L.S. i B.S. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. nr (...) z dnia 12 stycznia 2017 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie budowy ogrodzenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.