II SA/Kr 283/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

II SA/Kr 283/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2822327

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 listopada 2016 r. II SA/Kr 283/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa.

Sentencja

Kraków dnia 15 listopada 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.M. na decyzję nr (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 28 maja 2013 r., znak: (...) w przedmiocie sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania budynku postanawia: podjąć postępowanie sądowe zwieszone postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.