Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862084

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 marca 2013 r.
II SA/Kr 1757/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak.

Sędziowie WSA: Waldemar Michaldo Agnieszka Nawara-Dubiel (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2013 r. sprawy ze skargi k.r., R.R., A.S,. J.T. i A.M., na decyzję Wojewody z dnia 30 października 2012 r. (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.