Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991455

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 stycznia 2014 r.
II SA/Kr 140/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak.

Sędziowie WSA: Kazimierz Bandarzewski (spr.), Iwona Niżnik-Dobosz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi Z. J. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 maja 2013 r. sygnatura akt II SAB/Kr 38/13 oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.