II SA/Kr 1342/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871078

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 września 2013 r. II SA/Kr 1342/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Michaldo.

Sentencja

Kraków, dnia 13 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 13 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.N. na decyzję Wojewody z dnia 18 lipca 2012 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości postanawia: na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dnia 11 kwietnia 2013 r. sygn. akt II SA/Kr 1342/12, stwierdzające prawomocność wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 marca 2013 r. sygn. akt II SA/Kr 1342/12,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.