II SA/Kr 1037/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

II SA/Kr 1037/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802363

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 listopada 2017 r. II SA/Kr 1037/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska (spr.).

Sędziowie: NSA Joanna Tuszyńska, WSA Aldona Gąsecka-Duda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Sędziego Iwony Niżnik - Dobosz o wyłączenie od rozpoznania sprawy ze skargi G.W. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r. Nr LXV/1584/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ugorek - Fiołkowa" postanawia: odmówić wyłączenia Sędziego Iwony Niżnik - Dobosz

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.