II SA/Ke 616/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2996277

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 listopada 2018 r. II SA/Ke 616/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian.

Sędziowie WSA: Dorota Pędziwilk-Moskal (spr.), Asesor Agnieszka Banach.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2018 r. sprawy ze skargi (...) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.