Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817231

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
II SA/Ke 612/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska.

Sędziowie WSA: Danuta Kuchta (spr.), Ewa Rojek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi H. Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 16 stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry na automatach poza kasynem oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.