II SA/Ke 481/17, Uposażenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych a status osoby bezrobotnej. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

II SA/Ke 481/17, Uposażenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych a status osoby bezrobotnej. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2395762

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.