Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835598

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
II SA/Ke 399/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sędziowie WSA: Dorota Chobian, Beata Ziomek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 5 marca 2015 r. znak: (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.