Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2816440

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 3 sierpnia 2016 r.
II SA/Ke 347/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Kuza.

Sędziowie WSA: Magdalena Chraniuk-Stępniak, Beata Ziomek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi H. Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 4 marca 2016 r. znak: (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.