II SA/Ke 21/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2811978

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 17 maja 2016 r. II SA/Ke 21/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Miziołek.

Sędziowie WSA: Jacek Kuza (spr.), Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2016 r. sprawy ze skargi S. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 6 listopada 2015 r. znak: (...) w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.