II SA/Ke 1124/19, Delegacja z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. - Wyrok... - OpenLEX

II SA/Ke 1124/19, Delegacja z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3009548

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.