II SA/Go 96/21, Uwzględnienie związków zawodowych w opiniowaniu projektu uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego... - OpenLEX

II SA/Go 96/21, Uwzględnienie związków zawodowych w opiniowaniu projektu uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego określającej tygodniowy wymiar czasu pracy nauczycieli. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3162563

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.