Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2883403

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 20 grudnia 2012 r.
II SA/Go 855/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Szumilas.

Sędziowie WSA: Ireneusz Fornalik, Grażyna Staniszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi D.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.