Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891451

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 13 grudnia 2012 r.
II SA/Go 851/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Trzecki.

Sędziowie WSA: Sławomir Pauter (spr.), Marek Szumilas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Sędzi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Marii Bohdanowicz o wyłączenie w sprawie ze skargi D.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: wyłączyć od rozpoznania przedmiotowej sprawy Sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Marię Bohdanowicz.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.