Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891399

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 28 listopada 2012 r.
II SA/Go 773/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Ruszyński.

Sędziowie WSA: Aleksandra Wieczorek, Ireneusz Fornalik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2012 r. sprawy ze skargi Klubu (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.