Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802663

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 9 listopada 2017 r.
II SA/Go 699/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Związku Zawodowego - (...) o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi M.M. na czynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. w przedmiocie złożenia propozycji warunków zatrudnienia postanawia: na podstawie art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) dopuścić Związek Zawodowy - (...) do udziału w sprawie w charakterze uczestnika.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.