Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839687

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 25 listopada 2015 r.
II SA/Go 678/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Pauter.

Sędziowie WSA: Jacek Jaśkiewicz (spr.), Michał Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2015 r. sprawy ze skargi "A" J. i A.A. spółki jawnej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.